Klik hier voor Gratis Offerte

Verhuistips van Van Haarst Verhuizingen

 
1. Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen
 • Afspraak maken met Van Haarst Verhuizingen
 • Huur oude woning opzeggen
 • Oude woning te koop aanbieden
 • Hypotheek regelen
 • Verhuizing telefoon/nieuwe telefoon aanvragen bij KPN
 • School inlichten
 • Afspraken maken over overname vloerbedekking en dergelijke met vorige en toekomstige bewoners
 • Informeren naar mogelijkheden van huursubsidie
 • Verhuisverlof regelen met werkgever
 • Informeren naar mogelijke vergoeding verhuiskosten
 • Informeren naar mogelijkheden belastingaftrek voor verhuiskosten
 • Maten nieuwe huis opnemen
 • Huishoudelijke hulp opzeggen
 • Verhuisbericht halen bij postkantoor en ingevuld opsturen
 • Beginnen met alles op te ruimen wat u niet mee neemt naar uw nieuwe woning

naar een andere gemeente? 

 • Vestigingsvergunning aanvragen bij de gemeente
 • Gemeentegids en plattegrond aanschaffen

Informeren naar:

 • Scholen
 • Verenigingen
 • Kleuteropvang
 • Gezinszorg
 • Maatschappelijk werk
 • Consultatiebureau
 • Openbaar vervoer
 • Systeem ophalen huisvuil
 • Hondenbelasting
 • Gemeentelijke bepalingen
2. Vier tot twee weken voor u gaat verhuizen
 • Kinderen aanmelden bij nieuwe school
 • Verzekering huis en inboedel inlichten
 • Afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen
 • Aansluiten elektra, gas en water nieuwe woning regelen
 • Afspraak maken met gasfitter voor aansluiten gasapparaten in nieuwe woning
 • Naamplaatje laten maken
 • Nog veel meer opruimen wat niet mee hoeft naar nieuwe woning

3. De laatste twee weken voor de verhuizing 

 • Adreswijzingen versturen
 • Opvang kinderen op de verhuisdag regelen
 • Opvang huisdieren regelen
 • Huismeester inlichten
 • Spaarzegels plaatselijke winkeliers inwisselen
 • Postbus opzeggen en nieuwe aanvragen
 • Bibliotheekboeken terugbrengen
 • Belangrijke papieren die u niet direct nodig heeft en sieraden in een bankkluisje opbergen
 • Alles wat u niet meer wilt meenemen naar het nieuwe huis opruimen of eventueel via een advertentie te koop aanbieden
 • Beginnen met inpakken

4. De laatste paar dagen voor de verhuizing

 • Nieuwe huis schoonmaken en kamers 'merken'
 • Eventueel vloerbedekking losmaken
 • Vaste lampen afnemen
 • Gordijnen (behalve op slaapkamers) afnemen
 • Leveranciers inlichten
 • Schotelantenne van het dak halen
 • Alles inpakken wat u niet tot op het laatste moment nodig heeft
 • Eenvoudige maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en de verhuisdag zelf
 • Controleren of er voldoende koffie in huis is
 • Gemeentereiniging inschakelen voor grofvuil
 • Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten
 • Vaste tuinplanten lossteken (indien jaargetijde geschikt is)
 • Laat huisvuilcontainers leeg en schoon achter, zo mogelijk vergezeld van de afvalkalender
 • Breng de inhoud van de gifbox naar de gifbus of naar het gemeentedepot
 • Laat ook de milieubox achter in uw oude huis

5. Op de laatste dag voor de verhuizing 

 • Koelkast ontdooien en schoonmaken
 • Volle diepvriezer op de koudste stand zetten
 • Uitneembare meubelen uit elkaar halen
 • Slinger uit de klok nemen
 • Proberen plaats voor verhuiswagen te reserveren met eigen auto en auto van de buren
 • Laatste dingen inpakken
 • Tuinplanten in emmers of plastic zakken doen

6. Op de verhuisdag zelf 

 • Laatste gordijnen afnemen
 • Alle sleutels in de handbagage
 • Geld en bankpasjes in de handbagage
 • Huis controleren op achtergebleven spullen
 • Meterstanden opnemen
 • Gas en elektra afsluiten (behalve als stroom nodig is voor verwarming die blijft branden)
 • Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest)
 • Alle ramen en deuren goed sluiten
 • Sleutel afgeven aan de huismeester / nieuwe bewoners
 • Voor vertrek nog even naar de buren wuiven

Van Haarst Verhuizingen zal u deze gehele dag graag met raad en daad terzijde staan. Hij heeft daarvoor de kennis en ervaring!

7. Na aankomst in de nieuw woning 

 • Alles zo veel mogelijk op de juiste plaats laten neerzetten
 • Alle uitgepakte zaken op eventuele verhuisschade controleren
 • Afrekenen met Van Haarst Verhuizingen
 • Eén kamer zo snel mogelijk "bewoonbaar” maken
 • Slaapkamergordijnen ophangen
 • Koelkast en vrieskist een dag rust geven alvorens in te schakelen
 • Trommelbeveiliging wasmachine losmaken

8. Na de verhuizing

 • Alles uitpakken
 • Naambordje aan de deur schroeven
 • Eventuele verhuisschade melden aan uw verhuizer
 • Contact opnemen met Van Haarst Verhuizingen over het afhalen van de lege verhuisdozen
 • Eventuele schade aan de woning met de verhuurder regelen
 • Kennismaken maken met de nieuwe huismeester
 • Binnen 5 dagen na de verhuizing aangifte van adreswijziging doen bij de afdeling Burgerzaken van uw (nieuwe) woongemeente
 • Sleutel nieuwe postbus ophalen

Onze werkzaamheden zijn overgenomen door Jan Hofman Verhuizingen, u wordt doorgeschakeld.

Jan Hofman Transport / Verhuizingen
Schutsluis 6 - 7681 KG Vroomshoop